Expired: Полезна информация за полиграфа

Полиграфът е вероятно едно от най-интересните изобретения, които човек е създал.
Той се появява за първи път като откритие на Дж. А. Ларсън, студент по медицина в Калифорния и служител на реда. Желанието да се подложите на полиграф в София е породено най-вече от любопитство до колко една машина може да познае тайните ви. Не са единични и случаите, в които хора искат да се уверят във вярността на партньора си или пък в лоалността на подчинените си. Редовна практика в някои фирми е подлагането на детектор на лъжата преди назначаването на служители. Още познат като полиграф – детекторът на лъжата може да достигне до 98% достоверност на резултатите при правилно направено изследване.
Най-напред, преди да се подложите на тази провокация към личността ви, вие подписвате декларация за съгласие. Биват ви прочетени въпросите, за да няма изненадващи ситуации по време на теста и както се казва, нека шоуто започне.
Ако трябва да разграничим фазите при провеждането на разкриване на истината с полиграф, бихме могли да обособим три на брой етапа.
Първият се свързва не толкова със самото изследване, колкото с неговата подготовка. Полиграфистът попълва необходимите формуляри, обсъжда процедурата с човекът, който ще тества себе си с детектор на лъжата и провежда инструктаж как точно ще протече сеансът. Общото времетраене на проверката на истината с полиграф отнема около 45-90 минути.
Във втория етап вече пристъпвате към задаването на въпроси и отчитането на вашите отговори. По време на тази фаза участват само полиграфистът и клиентът.
Третата фаза можем да наречем най-важна, тъй като по време на нея вашите резултати биват изследвани и анализирани, за да получите максимално коректни данни. Подготвя ви се доклад, към който се прикрепят направените диаграми.
Ако искате да откриете професионално извършване на услугата полиграф (polygraph), доверете се на Poligraf.bg.