Чести заблуди относно действието на газовата уредба за автомобил

Изчерпването на световните запаси и бързото развитие на източните икономики налага необходимостта от презастраховане на автомобила с разширяване опцията за зареждане на гориво.Несъмнено бъдещето на автомобилния бизнес е в развитието и популяризирането на електрическите автомобили. Докато те станат достъпни обаче, най-ефективната алтернатива в момента е тази с монтаж и закупуване на газови уредби чрез sofgas

Във фокуса на непрекъснатото развитие на автомобилите е подобрението на работата на двигателя и повишаване на мощностните му характеристики. В този дух се развиват и газовите уредби от ново поколение. Неспециалистите стават жертва на чести заблуди относно действието на газовите уредби и някои митове за газта. На първо място трябва да споменем,че истината е коренно различна от широко битуващия мит, че карането на газ уврежда двигателя. Научно и практически е доказано, че задвижването с газови горива удължава живота на двигателя като запазва мощностните му показатели. Образуването на нагар по основни компоненти като инжектори и дюзи е силно редуцирано благодарение на спецификата на самото газово гориво. Комбинацията от високотехнологична микропроцесорна система за управление, отговаряща за дозировката и интезитета на горивно подаване и спецификата на самия автогаз е причина за високите показатели на газовите уредби по параметри икономичност и екологичност.
Чести заблуди относно действието на газовата уредба за автомобил
Опазването на околната среда е проблем, заложен в законовата рамка на ЕС при ясно зададени параметри на допуснимите нива на замърсяване във въздуха. За разлика от тежките горива автогазът при горенето си не отделя канцерогенни вещества като бензен и суспендирани прахови частици. Въглеродният диоксид също е заплаха за екологичното равновесие, но съвременните уредби са достатъчно модернизирани, за да отговарят на предвидените законови изисквания. Иновациите при впръскването на гориво чрез газови ижекциони е предпоставка за оптималното усвояване на горивото и отново отделяне на по-малко вреди емисии, но най-важните ползи са намаляване на разхода на гориво и поддържане на високи мощностни показатели.
Друга честа заблуда за газовите уредби е, че принадлежат на времето, кагото са се карали трабант и москвич. Най-модерното автомобилно производство сочи друго, тъй като едни от най-големите автомобилни концерни предпочитат фабрично още да оборудват новите си модели с газови уредби.