Къде е най-добре да организираме предстоящото фирмено обучение?

Фирмени обучения организирани в бизнес хотел

Обученията, организирани от различни фирми в страната, както и така-наречените тиймбилдинг срещи стават все по-популярни през последните години. Компаниите предлагат на служителите си допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, на които презентират използването на най-новите технологии в работата, така че фирмата да се разраства.

Един бизнес хотел е идеалното място за провеждането на такива мероприятия. Тези хотели разполагат с конферентни зали, пригодени за организирането на подобни мащабни срещи. Всъщност те са предпочитан вариант, защото наемането на такива зали гарантира ползването на цял куп удобства, без които едно такова събитие би било непълноценно.

Удобства, предлагани от бизнес хотел при организирането на фирмено обучение

Всеки бизнес хотел предлага конферентна зала, която е напълно оборудвана според нуждите на организираното събитие. Ако желаете различна подредба на залата или поставянето на специална декорация, персоналът на бизнес хотела ще ви съдейства с тази задача. Към стандартните услуги спадат ползването на озвучителна и визуална техника, ползването на ксерокс и принтер, факт и безплатен WiFi, както и различни канцеларски материали, предоставени за ползване от всички гости. Всеки един от присъстващите ще разполага и с минерална вода, както и с лека закуска по време на почивката.

Какво е необходимо, за да организирате фирмено обучение в бизнес хотел?

На първо място трябва да съставите списък с посетителите на събитието. Когато насрочите дата за провеждането му, трябва да уведомите всеки един от поканените.

Можете да разпечатате покани, които да запознаят служителите с местоположението на избрания бизнес хотел, където ще бъде проведено мероприятието, както и точния час на провеждането му. В поканата запишете и координатите на организатора на събитието.

Преди да изберете конкретна конферентна зала, се заинтересувайте дали хотелът предлага достатъчно места за паркиране на всички гости на събитието.

  • Може да съставите точен график на обучението, който да съдържа следните елементи:
  • Време за начало и край на събитията
  • Формат на обучението – дали ще е във вид на дискусия, презентация или ролева игра.
  • Основна тематика, по която всички участници ще имат възможност да се подготвят предварително, за да могат да дискутират по време на събитието.

Уверете се, че всички необходими технически средства ще ви бъдат осигурени за безпрепятственото провеждане на мероприятието. Подгответе материали за онези, които не са могли да вземат участие в него. Подходящото оформление на конферентната зала ще зависи от формата на събитието.